Hem Om oss Referenser Tjänster Kontakt Produkter

Husvård

Om du väljer husvård har du komforten att vi ordnar allt med husunderhåll och kontroll av ditt semesterhus och mark.

Trädgårdskötsel-säsongabonnemang

Gräsklippning genom BioClip, gräset blir  finfordelat och återgår till gräsmattan som gödning.
Gräskanter och runt blomrabatter med hjälp av trimmer. (endast i gräsmattan som klipps av oss).

BioClip behöver göras regelbundet. När gräset blir för långt, fungerar det dåligt, och gräset blir kvävande i stället för att det gödslar. Beroende på tillväxt och väderförhållanden, blir gräset klippt en gång per 7 - 14 dagarsperiod under växtsäsongen. En välvårdad gräsmatta förbättrar helhetsintrycket på fastigheten, dessutom lockar det mindre skadedjur och ger ett bebott intryck.

För SEK 10000,- / kalenderår sköter vi ovanstående verksamheter upp till en gräsyta av 1000 m2. (exkl. km ersättning)
Gräsytor större än 1000 m2: tillkommer extrakostnad av SEK 6000,- /1000 m2.
Husunderhåll
-Ett falurött hus/stuga behöver målas vart fjärde till attonde år. Det kan uppta mycket tid och vi erbjuder möjligheten att utföra dessa verksamheter till ett fördelaktigt pris. Det finns möjlighet att fördela verksamheter/kostnader och då t.ex.målas en vägg om året. Innan vi erbjuder en offert blir fastigheten besiktigad.

Se vid bilder förebild av verksamheter.
Kontroll av fastighet och bebyggelse - Kalenderår
- Ert semesterhus, byggnader och mark blir kontrollerat 10 gånger per år (varje månad med undantag av juli och augusti) mot inbrott, skada och brister.
- Inklusive 2x kalamitetskontroll (på begäran) efter t.ex. extremt oväder.
- Brevlådan blir tömd och er post blir förvarad tills ni kommer igen.
- Vid de här kontrollerna blir inget arbete utfört, bara nöd-åtgärder om det behövs.
- Iakttagelsen blir underrättad er via e-mail, med eventuellt bifogade bilder. Först efter uppdrag följer nödvändig reparation.
- Utvändig kontroll, så vi behöver inte komma in i huset.
- Kontroll utföres enligt schema.

För SEK 7000,- / kalenderår utför vi ovanstående verksamheter.
Med merpriset av SEK 1000/kalenderår kontrollerar vi också inomhus; skadedjur (fälla, gift), läckage, uppvärmning och avloppsodör.

 

Innehar F - Skattsedel

 

 

Fixet | villa Amerika | 570 60 Österbymo | Zweden